Η Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου είναι μία δικτυακή πύλη αφιερωμένη στην ιστορική και πολιτισμική φυσιογνωμία της καρδιάς του αιγαιακού Αρχιπελάγους από την Προϊστορία μέχρι σήμερα.
Η πύλη περιλαμβάνει κείμενα που αφορούν τόσο τα μεμονωμένα νησιά, όσο και ευρύτερα ζητήματα ιστορίας, πολιτισμού και περιβάλλοντος. Τα κείμενα, οργανωμένα σε μορφή λημμάτων, πλαισιώνονται από βοηθήματα (βιβλιογραφία, γλωσσάρι, παραθέματα κλπ.), όπως και οπτικοακουστικές πολυμεσικές εφαρμογές. Παράλληλα, η πύλη αποτελεί οδηγό περιήγησης στο Διαδίκτυο, καθώς παρουσιάζει, ταξινομεί και περιγράφει δικτυακούς τόπους (websites) που αναφέρονται στην ιστορική και πολιτισμική φυσιογνωμία του αρχιπελάγους.
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
κατά 20% από εθνικούς πόρους στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' ΚΠΣ.